Co nieco o ludzkiej seksualności

Tematyka seksualności człowieka jest nieustannie na topie, o czym mogą świadczyć wyniki w popularnych wyszukiwarkach. Ale czym właściwie ta seksualność jest? Czy ktoś kiedykolwiek zastanawiał się tak, z jakich powodów ludzka seksualność jest ukształtowana w taki sposób?

Czym jest seksualność?

Zgodnie z encyklopedyczną definicją mianem seksualności określa się naturalną, wrodzoną funkcją organizmu ludzkiego. Seksualność należy do głównych czynników motywujących, których celem jest dążenie do podejmowania więzi oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Seksualny potencjał fizjologiczny człowieka podlega kształtowaniu na skutek zdobywanych doświadczeń życiowych.

Wielu może się zdziwić, bowiem seksualność stanowi ważny element komunikacji interpersonalnej. Okazuje się, że to pierwotna forma porozumiewania się niewerbalnego, którą wyraża się poprzez metasygnały. Z kolei akt seksualny stanowi wyrażenie potrzeb człowieka takich jak: przywiązanie, zaufanie, atrakcyjność, zadowolenie czy wreszcie – bezpieczeństwo. Jak się okazuje – takie potrzeby pożądane są również w innych kontaktach międzyludzkich.

Seksualność niejedno ma imię

Seksualność może być rozpatrywana w różnych aspektach, z których dwa najważniejsze to: aspekt fizyczny oraz aspekt emocjonalny.

Przez seksualność „fizyczną” należy rozumieć doznania cielesne. Dzięki temu seksualność staje się niejako instrumentem służącym do zrozumienia i „kontaktowania się” ze swoim ciałem – daje możliwość poznania napięć ciała, świadome odbieranie sygnałów dawanych przez nie.

Seksualność łączy się nieodłącznie ze sferą emocjonalną. Choć mogłoby się wydawać, że dążenie do seksu wynika z chęci poznania i poczucia  przyjemności płynącej z aktu seksualnego, okazuje się że głównym motywem dążności do podejmowania aktywności seksualnej jest potrzeba wymiany emocjonalnej pomiędzy partnerami.

Poznanie różnych aspektów ludzkiej seksualności to milowy krok w uzyskaniu bardziej świadomego i satysfakcjonującego życia intymnego. A to z kolei sprzyja akceptacji swojej fizyczności, co bardzo często bywa przeszkodą w kontaktach seksualnych. Okazuje się, że życie seksualne, w którym jest miejsce na  emocjonalny kontakt, sprzyja nawiązywaniu lepszych relacji ze swoją fizycznością.

Seksualność pod kontrolą

Naukowcy, którzy od lat zajmują się tematyką seksualności doszli do wniosku, że nie mieści się ona w ramach zachować seksualnych. Ich zdaniem wykracza ona daleko  poza, co sprawia, że seksualnością można sterować i wpływać na pożądanie partnera. Okazuje się, że jest to możliwe dzięki feromonom.

Feromony są to substancje chemiczne, które wydzielane są nie tylko przez organizmy zwierzęce, ale również i przez ludzi. Naukowcy zgodnym chórem powtarzają, że substancje te, za sprawą swojej budowy chemicznej, przyczyniają się do stymulowania zachowań seksualnych.

Od lat trwają badania nad feromonami. Na podstawie wyników przypuszczać możemy, iż za sprawą tych związków chemicznych człowiek jest w stanie kontrolować swoją seksualność, a jednocześnie zachowania z nią związane. Ponieważ w wielu przypadkach wyniki badań okazały się zgodne, zaczęto wytwarzać syntetyczne feromony, by móc w większym stopniu manipulować seksualnymi zachowaniami partnera.

Nie ulega więc wątpliwości, że o naszej seksualności w dużym stopniu decydują zmysł węchu. Trzeba jednak wiedzieć, że każdy człowiek to jednostka indywidualna. Inaczej więc będzie odczuwał zapach feromonów, a co za tym idzie – inaczej będzie na nie reagował. Może zdarzyć się sytuacja, że jedna osoba natychmiast zmieni swoje zachowanie pod wpływem feromonów, inna w ogóle nie odczuje żadnej różnicy.

Zabawa z feromonami musi być przeprowadzana „ostrożnie”. A to dlatego, że zmysł węchu działa u każdego człowieka inaczej. Gdy do narządu węchu dotrze zapach, wiadomość dociera do mózgu, a co za tym idzie – nasz umysł rozpozna zapach jako charakterystyczną woń, która wpłynie korzystnie bądź mniej korzystnie na atrakcyjność osoby. Może zatem nastąpić sytuacja, że człowiek który spryska się feromonami w oczach drugiej osoby będzie nieatrakcyjny. Najczęściej ma to miejsce, gdy dawka feromonów jest zbyt duża. Wówczas nasz umysł otrzymuje intensywną dawkę bodźców zewnętrznych, co będzie dla niego zapachem nieprzyjemnym.

Feromony mogą zatem wyjaśniać dlaczego akurat ten pan czy ta pani podoba nam się, choć nie mieści się w granicach naszych estetycznych preferencji czy cech osobowościowych. Może w tym przypadku na seksualność nie wpływa wygląd zewnętrzny, ale właśnie chemia?

4,5 k

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *